Algemene voorwaarden

Zowel de Ultra als het Teamevent zijn een privé afspraak tussen jou en ons, Achterhoek-Ultra. Er is geen bescherming voor u vanuit een verzekering, zoals bij sommige clubs, noch zijn wij aansprakelijk voor u als een trainer/organisator.
Wij zijn allen direct verantwoordelijk voor onze eigen acties en onze eigen veiligheid. Er is geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de kleedaccomodatie. Wij houden elkaar vrij van aanspraken van derden.

De gehele run is een evenement georganiseerd door privé-personen. De jubilerende atletiekvereniging AVA’70 stelt weliswaar haar accommodatie ter beschikking maar is inhoudelijk niet bij de organisatie betrokken en/of aansprakelijk.

Natuurbehoud en respect voor anderen zijn vanzelfsprekend. Er wordt geen afval achtergelaten, er wordt geen lawaai gemaakt, er worden alleen openbare wandelpaden belopen en de verkeersregels worden nageleefd. Als hulp nodig is, wordt deze verstrekt en wordt elke competitie secundair.

Alle runs zijn relatief lang, vinden plaats op soms moeilijke routes en mogelijk bij slecht weer. Er is geen bewegwijzering, alleen een tweetal verzorgings-/wisselposten. Je moet zo veel mogelijk zorgen voor je eigen eten en drinken. Wij hebben geen controle over uw apparatuur, noch maken wij beslissingen over de vraag of en waar u moet lopen. Wanneer wij je inschrijving bevestigen, beoordelen wij niet je vermogen om de hoge fysieke uitdaging aan te gaan die je staat te wachten. Zelfevaluatie, autonomie en omgaan met onvoorziene obstakels vormen de kern van ons gemeenschappelijk avontuur.

U weet dat er risico’s zijn, waarvan de kosten mogelijk niet gedekt worden door de gebruikelijke verzekerings participatie, zoals een ziektekostenverzekering. Verwondingen kunnen leiden tot blijvende lichamelijke schade.

Er is geen recht om deel te nemen. Zonder rechtvaardiging wordt besloten wie kan deelnemen. Een bevestiging van registratie geldt altijd alleen voor uzelf. Als u iemand anders uw startplaats wilt geven, kan dit alleen met onze toestemming worden gedaan. De kosten moeten uiterlijk twee weken na de bevestiging van de registratie op de genoemde rekening worden gestort, met vermelding van de gekozen afstand, anders wordt uw startplaats opnieuw toegewezen. Er is geen aanspraak op terugbetaling, hetzij als u wordt verhinderd, noch als de uitvoering moet worden geannuleerd of uitgesteld om externe redenen.

Tijdens de run worden foto’s en filmpjes gemaakt en deze kunnen zonder verdere toestemming worden gepubliceerd. Er wordt een lijst met resultaten gepubliceerd. Alle overige  persoonlijke gegevens worden na afloop verwijderd uit onze bestanden. We gebruiken geen persoonlijke gegevens om door te geven aan derden in welke vorm dan ook.

Als individuele voorwaarden niet voldoen, beslist de organisatie. Dit verandert niet de geldigheid van de verdere voorwaarden. Door deel te nemen bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd van minimaal 18 jaar hebt en aanvaardt u deze algemene voorwaarden.